Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Meil kõigil on omad kogemused, läbielamised, suuremad või väiksemad kriisid. Kuidas keegi oma kriisisituatsiooniga  toime tuleb on erinev. Minu elu ühest suurimast kriisist sai alguse täielikult uus teekond, uued taipamised, uued märkamised, mis nüüd 24 aastat hiljem  ajendas mind kogemusnõustamise õpingutele minema. Sisemine soov olla toetaja/nõustaja  tuginedes oma isiklikule kogemusele ja taastumisloole. Minu kogemuse põhjal tulevad kriisid meile näitama milline ressurss meis peidus on. Ilma oma kriisikogemuseta ei teaks ma suure tõenäosusega tänaseni milline jõud, energia, positiivsus ja ressurss minus on. Ning see kõik on mind aidanud loovalt ja dünaamiliselt elus edasi liikuda. Võin julgelt öelda, et minu elu traumaatiline kogemus mitte ei pannud minu elu seisma vaid see pani mu elama ning see pani mind oma unistusi teostama.

Minu nõustamise põhivaldkond: Erivajadusega laps perekonnas, lasteaia ja kooli aeg  sh. eestkoste ja hooldaja toimetulek. Perekonna ja lähedaste toimetulek.

Oled oodatud  minu nõustamisele, kui Sind vaevab:

 • ärevus
 • depressioon
 • lein
 • töökaotus
 • meeleoluhäired
 • suhteprobleemid
 • ülitundlikud lapsed ja noored
 • noorte toetamine
 • noorte probleemid-üksindus, kiusamine, tõrjutus
 • traumaatilised mineviku sündmused
 • vaimne pinge ja stress
 • madal enesehinnang
btt